ES projektai

Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0043 „Portabilaus įrenginio, skirto dezinfekcinių skysčių paruošimui jų naudojimo vietoje, sukūrimas", pagal priemonę „COVID-19 MTEP tyrimai“

Projekto tikslas: sukurti unikalų įrenginį, skirtą dezinfekcinio skysčio poreikiams patenkinti, paruošiant jį naudojimo vietoje iš vandens ir tam tikrų druskų, panaudojant elektrolizės ir kitus elektrocheminius procesus.

Šis nedidelis, portabilus (nešiojamas) nedidelių matmenų įrenginys, priklausomai nuo pasirinkto režimo, galės paruošti skirtingos sudėties ir koncentracijos dezinfekcinį skystį, kuris gali būti skirtas ir odos, įvairių paviršių bei rūbų dezinfekcijai. Prietaisas įgalins, naudojant buityje taikomas visiškai nekenksmingas medžiagas, gaminti pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą hipochlorito (ClO-) ir kitų chloro jonų (ClO2-; ClO3-; ClO4-) turintį tirpalą, keičiant jo koncentraciją priklausomai nuo pasirinktų elektrocheminių režimų kombinacijos.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė
Bendra projekto vertė: 908 635,85 EUR
Finansavimo suma: 863 204,06 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021-01-25 - 2022-01-31


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-03-0116 „Sensorių nano struktūros dangų ir sensorių masyvo sukūrimas". Bendra projekto vertė – 907 478,08 Eur.

Projekto tikslas: vystyti e-nosies technologijas ir sukurti inovatyvią nano struktūros dangą bei naudojant legirantus, sukurti sensorių masyvą, kuris būtų jautrus (selektyvus) konkretiems lakiesiems organiniams junginiams.
Projekto uždavinys - sukurti mažų matmenų ir mažo energijos poreikio sensorių masyvą, kuris būtų selektyvus mažos koncentracijos lakiesiems organiniams junginiams ir būtų tinkamas įmontuoti į išmaniuosius prietaisus.
Projektas prisidės prie prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioriteto „Funkcinės medžiagos ir dangos“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 907 478,08 EUR
Finansavimo suma: 680 716,62 EUR
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2018-06 - 2020-06


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-01-0217 „FoodSniffer antgalių dizainas". Bendra projekto vertė – 20500,00 Eur.

Kompanija Ars Lab turi sėkmingos patirties kuriant elektroninės nosies principu veikiančius maisto kokybės stebėjimo įtaisus. 2015 metais rinkai buvo pasiūlytas nešiojamas ir su išmaniaisiais įrenginiais suderinamas e-nosies sprendimas „FOODsniffer“, galintis sėkmingai nustatyti mėsos (kiaulienos, jautienos ir vištienos) bei žuvies šviežumą. E-nosies pagrindu veikiančių sprendimų vystymas ir toliau išlieka pagrindinė kompanijos veiklos sritis, o ilgalaikis tikslas - būti pirmaujančia bendrove, kuriančia inovatyvius sprendimus, pasirinktoje srityje.

Šiuo metu turimas sprendimas FOODsniffer yra nešiojamas įrenginys gebantis patikimai įvertinti mėsos ir žuvies produktų šviežumo lygį.

Įgyvendinant projektą „FoodSniffer antgalių dizainas", norima patobulinti FOODsniffer matavimo tikslumą ir pateikti vartotojui galutinę produkto komplektaciją, kurią sudarytų net keturi antgaliai: 1) antgalis mėsos šviežumui matuoti, kai mėsa supakuota į vakuuminę pakuotę; 2) antgalis mėsos šviežumui matuoti kai matuojamas vientisas mėsos gabalas; 3) antgalis mėsos šviežumui matuoti per pradaryto saugojimo indo plyšį ir 4) antgalis mėsos šviežumui matuoti kai mėsa supakuota į vienkartinius maišelius. Taip pat bus sukurtas ir produkto sudedamųjų dalių stovą/dėklą, kuriame patogiai galima būtų saugoti visus komponentus vienoje vietoje bei pakrauti įrenginį tiesiog jį įstačius į stovą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 20 500,00 Eur
Finansavimo suma: 10 000,00 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2017-01-02 - 2017-12-29


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr.03.2.1-LVPA-K-801-02-0145 „UAB "Ars Lab" eksporto plėtra tarptautinėse rinkose". Bendra projekto vertė – 81.314,00 Eur

Įmonės tikslas - sėkminga tiek "Foodsniffer" tiek naujojo sprendimo realizacija tarptautiniu mastu. Todėl dalyvavimas šiame projekte, padėtų ženkliai padidinti įmonės eksporto apimtis į naujų šalių rinkas, sudarytų sąlygas įmonės produkcijos žinomumo didėjimui užsienio šalyse, leistų tobulinti produktus atsižvelgiant į klientų poreikius bei padėtų užmegzti santykius su potencialiais partneriais. Įmonė neturi galimybių projekto įgyvendinti pilnu mastu nuosavomis lėšomis, todėl projekto įgyvendinimui reikalingas išorinis paramos šaltinis. Šio projekto dėka UAB „Ars Lab“ turėtų galimybę dalyvauti 7 specializuotose tarptautinėse parodose Vokietijoje, Brazilijoje, Kinijoje, Pietų Korėjoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Indijoje bei Malaizijoje, kuriose supažindintų rinkos dalyvius tiek su pačia įmonės veikla, tiek su jos siūlomais produktais. Kadangi rinkos yra imlios produktams, kurių veikimas paremtas naujomis technologijomis, skirtomis sveikai gyvensenai, todėl laiku užmezgus reikiamus kontaktus šiose rinkose, galima tikėtis užsiimti ženklią rinkos dalį ar net tapti šios rinkos lyderiais.

UAB "Ars Lab įmonės darbuotojai dalyvaudami tarptautinėse parodose, sieks aktyviau ieškoti užsienio partnerių, naujų rinkų ir sieks didinti pardavimus užsienyje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 81 314,00 Eur
Finansavimo suma: 40 657,00 Eur
Projekto veiklų vykdymo laikotarpis: 2016-12 - 2017-12


Uždaroji akcinė bendrovė "ARS LAB" įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0239 „Šaldytuvuose integruotų sensorių masyvo sistemos, skirtos nustatyti maisto šviežumo ir sugedimo lygi, sukūrimas". Bendra projekto vertė - 414795,42 Eur

Įgyvendinusi šį projektą UAB Ars Lab pateiks pasaulinei rinkai inovaciją, šaldytuvuose integruojamą sensorių masyvo sistemą, skirtą nustatyti maisto šviežumo lygį. Šis produktas dėl mokslinių ir technologinių sprendimų bus unikalus ir naujas pasaulio lygmenyje. Šaldytuvo viduje esančių lakiųjų dalelių, išsiskiriančių maisto gedimo metu, koncentracija bus fiksuojama sensorių pagalba. Padidėjus šių dalelių kiekiui, vartotojui bus pateikiama informacija, kad tam tikri produktai nebetinkami vartoti arba greitai bus netinkami vartoti. Sistema bus diegiama į išmaniuosius šaldytuvus, sujungta su šaldytuvo centrine valdymo sistema, o informacija apie produktų šviežumą bus pateikiama šaldytuvo ekrane arba bluetooth ryšiu perduodama į išmaniuosius įrenginius, turinčiais įdiegta specialią aplikaciją. Sparčiai vystantis technologijoms ir gausėjant išmaniesiems įrenginiams kasdienėje buityje, šis sprendimas turės paklausą dėl savo funkcionalumo. E-nosis palengvins šaldytuve esančių produktų priežiūrą ir užtikrins vartotojų sveikatą ir gerovę, apsaugodamas nuo apsinuodijimų ar nekokybiško maisto vartojimo. Tiksliniai inovacijos užsakovai - pasaulio šaldytuvų gamintojai, tiksliniai vartotojai – šaldytuvų pirkėjai visame pasaulyje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vertė: 414 795,42 Eur
Finansavimo suma: 302 731,21 Eur
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016-12-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-03-08


UAB „Ars Lab” sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „Ars Lab“ produkcijos eksporto plėtra”.

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vertė – 73 920 Eur, iš kurių 43 443 Eur sudarė ES struktūrinė parama.
Projekto veiklų pradžia – 2014 m. rugsėjo 11 d.
Projekto pabaiga – 2015 m. liepos 27 d.

Projekto metu įmonė dalyvavo 7 tarptautinėse parodose Rusijoje, Brazilijoje, Kinijoje, Italijoje, D. Britanijoje, Japonijoje, Indijoje, kur pristatė savo gaminamą produktą – Food Sniffer. Parodose pavyko užmegzti daug naudingų kontaktų su potencialiais užsakovais, platintojais, investuotojais. Parodų metu taip pat buvo įgyta informacijos apie užsienio šalių rinkas ir jų dalyvius. Ši informacija padės išvengti reikšmingų klaidų, nuspėti ir prognozuoti rinkos dalyvių veiksmus. Naujų rinkų suradimas leis įmonei ženkliai išplėsti eksporto, o tuo pačiu ir įmonės pardavimų apimtis, o tai savu ruožtu leis padidinti įmonės konkurencingumą, sudarys sąlygas naujų darbo vietų kūrimui, darbo našumo augimui.