Apie mus

Labai dažnai ūkininkai nusivilia agronomines paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kurių veiklos pagrindas – atstovaujamų trąšų gamintojų, augalų apsaugos ir kitų produktų pardavimas. Dėl šios priežasties, matydami ūkininkų poreikį nepriklausomoms konsultacijoms, sukūrėme Jums namus – AgroNamus.

AgroNamai – ūkininkų, diegiančių modernias, tausojančias aplinką žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo technologijas, konsultavimo įmonė. Naudodamiesi konsultantų paslaugomis, ūkininkai galės plėtoti ūkio infrastruktūrą, diegti modernias augalininkystės technologijas, kelti darbuotojų kvalifikaciją. Be inovacijų diegimo, AgroNamai gali pasiūlyti patyrusių agronomų konsultacijas, nuo sėjomainos iki pilno sezono darbų plano parengimo ir kontrolės proceso vykdymo (verslo planas).

AgroNamai, skatindami inovacijas žemės ūkyje, gali pasiūlyti jų diegimą, paremtą moksliniu bei ekonominiu pagrindimu, apskaičiuojant investicijos atsipirkimo laiką. Be to, AgroNamai glaudžiai bendradarbiauja su mokslinėmis institucijomis (Lietuvos agrariniu ekonomikos institutu, Lietuvos žemdirbystės institutu, Aleksandro Stulginskio universitetu), kur remiantis atliktų mokslinių tyrimų rezultatais, pritaikius juos konkrečiuose ūkiuose, leistų maksimizuoti laukiamą naudą. AgroNamai siekia išlaikyti ryšį ūkininkas – mokslo įstaiga – įmonė, todėl AgroNamuose yra atliekami naujausių mokslinių tyrimų pristatymai ūkininkams ir atvirkščiai: konkretaus ūkio problemos per konsultantus pasiekia specialistus mokslo įstaigose, bei įmonių atstovus, kurie inovaciją ar inovatyvų produktą kuria atsižvelgdami į klientų poreikius.

Mūsų misija

Teikti nepriklausomas konsultacijas ūkininkams, padedant jiems sutaupyti, bet gauti maksimalų derlių.

Mūsų vizija

Būti pirmaujančia įmone Lietuvos rinkoje, teikiančia nepriklausomas konsultacijas žemės ūkyje, išlaikant nepriekaištingą paslaugų kokybę.

Mūsų tikslai